Informacje ogólne

Projekt „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” realizowany jest przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na obszarze woj. zachodnipomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego na podstawie Umowy powierzenia i zarządzania środkami funduszu pożyczkowego w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” nr 24/BGK/2016/PB-WWSII zawartej 14 lipca 2016r. oraz 26/BGK/2016/PB-WWSII zawartej 26 października 2016r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia finansowego, szkoleniowego i doradczego dla planujących rozpoczęcie działalności lub utworzenie stanowiska pracy w woj. zachodnipomorskim, pomorskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim.

W ramach projektu udzielane są pożyczki oprocentowane na poziomie 0,44% w skali roku, bez wkładu własnego, prowizji i opłat.

Zapraszamy. 

Uprzejmie informujemy, że środki pożyczkowe przeznaczone dla woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego zostały wyczerpane. Jednocześnie do dyspozycji Państwa w ramach nowej puli środków przygotowano 2,8 mln zł.

W związku z powyższym wypłatę środków z nowej puli planujemy wznowić od 5 czerwca 2017 r.

Dodatkowo od 1 czerwca 2017 r. ulegają wzrostowi maksymalne wartości pożyczek, które będą wynosić odpowiednio: 87 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej i 26 tys. zł na utworzenie stanowiska pracy.

Serdecznie zapraszamy.


Uprzejmie informujemy, że środki przeznaczone dla woj. wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego zostały wyczerpane. W związku z powyższym z dniem 20 lutego 2017 r. zamknięty zostaje nabór wniosków o pożyczkę.