Dokumenty

Szanowny Przedsiębiorco,

Aby zgłosić się do projektu, powinieneś:

 1. Przeanalizować REGULAMIN REKRUTACJI i UDZIELENIA WSPARCIA w PROJEKCIE

 2. Określić CELE ROZWOJOWE
  Określenie celów rozwojowych Twojego przedsiębiorstwa pozwoli nam ocenić czy wybrana przez Ciebie usługa rozwojowa jest niezbędna do ich osiągnięcia. To warunek niezbędny do uzyskania wsparcia na zakup szkolenia, doradztwa bądź innej usługi rozwojowej.

 3. Wybrać USŁUGĘ ROZWOJOWĄ w BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR) www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl adekwatne do wskazanych celów rozwojowych Twojego przedsiębiorstwa.

 4. Wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY wraz z ZAŁĄCZNIKAMI
  1. Uwaga! Przed wypełnieniem dokumentu należy zapisać pusty formularz wraz z załącznikami na dysku komputera.
  2. Wypełnić formularz.
  3. Po wypełnieniu zapisać wypełnioną wersję formularza.
  4. Po zapisaniu wydrukować wypełniony formularz
  5. Podpisać wydrukowaną wersję papierową.
  6. Skan podpisanego dokumentu wysłać na adres fur@fur.pfp.com.pl.
  7. Oryginał formularza zgłoszeniowego wysłać pocztą na adres Biura Projektu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie, ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin.

  UWAGA: z przyczyn technicznych na stronie internetowej projektu zamieszczamy do pobrania wersję papierową FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (wersja elektroniczna zostanie zamieszczona dn. 25 sierpnia 2017 roku).

  W ciągu 14 dni zostaniesz powiadomiony o wynikach weryfikacji Twojego zgłoszenia oraz otrzymasz unikalny nr ID oraz zostaniesz zaproszony do podpisania elektronicznie UMOWY WSPARCIA.

 5. Dalsza procedura postępowania - zgodnie z REGULAMINEM REKRUTACJI i UDZIELENIA WSPARCIA w PROJEKCIE oraz procedurą Jak uzyskać dofinansowanie?

Dokumenty