Aktualne szkolenia

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2017 r. zaświadczenia o uczestnictwie
w szkoleniu wystawiane są elektronicznie i wysyłane mailem na adres podany podczas rejestracji. Prosimy o zweryfikowanie adresów mailowych
lub w przypadku własnoręcznego wpisywania adresu na listę obecności
- o wpis czytelny.

W przypadku nieotrzymania certyfikatu w ciągu dwóch tygodni po szkoleniu, prosimy o kontakt pod numerem tel. 91 312 92 22.

Wyświetlaj szkolenia z województwa: 
Temat: Zatrudnianie cudzoziemców oraz delegowanie pracowników 2017r. - szkolenie i warsztaty
Uwagi: Brak wolnych miejsc.
Lokalizacja: Gdynia
Województwo: pomorskie
Program: SFP Gryf
Data: 26.06.2017
Załączniki: Program oraz informacje szczegółowe
Temat: Prawo pracy i umowy cywilnoprawne 2016/2017 - kompleksowe omówienie ostatnich oraz planowanych zmian w przepisach oraz najnowszego orzecznictwa - szkolenie i warsztaty
Lokalizacja: Gdynia
Województwo: pomorskie
Program: SFP Gryf
Data: 27.06.2017
Załączniki: Program oraz informacje szczegółowe