Projekty pożyczkowe finansowane z województwa pomorskiego - Mała Pożyczka

W dniu 22 marca br. Polska Fundacja Przedsiębiorczości podpisała z Pomorskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. umowę Operacyjną na uruchomienie i zarządzanie produktem finansowym – Mała Pożyczka, która ma na celu udzielanie pożyczek dla mikro i małych przedsiębiorstw z woj. pomorskiego. Wartość projektu przekracza 6,5 mln zł. W ramach podpisanej umowy zostanie udzielone wsparcie dla 80 mikro i małych przedsiębiorstw na realizacje przedsięwzięć rozwojowych.

Mała Pożyczka – pożyczka Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. (PFR, Zamawiający) udzielana ze środków publicznych pochodzących ze zwrotów z instrumentów inżynierii finansowej, wniesionych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, powierzonych Zamawiającemu przez Województwo Pomorskie na podstawie Umowy Powierzenia Zadań.

Kto może otrzymać pożyczkę:

 • zatrudniający do 50 pracowników,
 • osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą (start-up’y)
 • mający swoją siedzibę lub prowadzący podstawową działalność na terenie woj. pomorskiego,
 • działający we wszystkich branżach, z wyjątkiem przedsiębiorców z sektora rolniczego, zbrojeniowego i przedsiębiorców prowadzących działalność przemysłową określana jako szkodliwa dla środowiska, a także prowadzących działalność powszechnie uznawaną za nieetyczną

Mała pożyczka:

 • kwota pożyczki do 250.000,00 zł
 • oprocentowanie stałe od 2,47% (dla przedsiębiorstw działających na rynku mniej niż dwa lata nawet mniej niż 2%)
 • okres spłaty do 5 lat
 • okres karencji do 6 miesięcy
 • grupa docelowa: mikro, mali przedsiębiorcy z woj. pomorskiego
 • cel finansowania: cele inwestycyjne lub inwestycyjno-obrotowe (kapitał obrotowy do 20% wartości pożyczki)
 • prowizja do 3% wartości pożyczki
 • zabezpieczenie: zabezpieczenie z tytułu pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco, poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, zastaw rejestrowy.

Regulamin udzielania pożyczek:

Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać pożyczkę:

Gdzie można złożyć wniosek o pożyczkę:

Zapraszamy do złożenia wniosku w Oddziałach Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.
Nasi pracownicy postarają się również odpowiedzieć na wszelkie Państwa pytania.

Siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie

ul. Monte Cassino 32, pokój 9, 70-466 Szczecin, tel. 91 312 92 44, fax 91 312 92 02

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Gdyni

ul. Morska 509, pokój 5, 81-006 Gdynia, tel./fax 58 620 96 09, 728 970 389, 784 318 052,

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Słupsku

ul. Jana Pawła II 1, pokój 744, 76-200 Słupsk, tel./fax 59 846 84 47, 784 318 037, 664 981 645

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Gdańsku

ul. Piwna 1/2, pokój nr 111, 80-831 Gdańsk, tel./fax 58 301 02 29, 784 317 998

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Lęborku

pl. Pokoju 8, pokój 6, 84-300 Lębork tel. 59 333 00 06, 539 972 295