AMBER - Sieć Aniołów Biznesu w Polsce Północno-Zachodniej

AmberProjekt realizowany jest przez Polską Fundację Przedsiębiorczości przy współudziale funduszy seed/venture capital, parków naukowo-technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości i technologicznych, centrów transferu technologii i innych podmiotów wspierających innowacyjność gospodarki.

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie liczby inwestycji osób prywatnych (Aniołów Biznesu) w innowacyjne polskie przedsięwzięcia

 Innowacyjna GospodarkaUnia Europejska

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

1. Stworzenie sieci Aniołów Biznesu działającej w Polsce Północno-Zachodniej (koordynowanie przepływu projektów innowacyjnych do zainteresowanych inwestorów)
2. Wyłanianie projektodawców oraz szkolenia i doradztwo kształtujące ich gotowość inwestycyjną (investment readiness)
3. Angażowanie inwestorów prywatnych oraz szkolenia i seminaria kształtujące ich gotowość inwestorską (investor readiness)
4. Działania promocyjne (cykl programów telewizyjnych i radiowych, cykl konferencji, serwis internetowy, wydanie atlasu dobrych praktyk)

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do inwestorów prywatnych poszukujących propozycji inwestycyjnych oraz do autorów przedsięwzięć innowacyjnych szukających finansowania.

Dofinansowanie

Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Obszar

Projekt realizowany jest na obszarze 6 regionów: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, dolnośląskie i lubuskie.

Okres realizacji

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2009 - 31.12.2012

Zapraszamy do szczegółów oferty:

www.amberinvest.org

Osoba do kontaktu

Andrzej Kołodziejczyk
tel. 91 312 92 49, email: a.kolodziejczyk@pfp.com.pl

Polska Fundacja Przedsiębiorczości
ul. Monte Cassino 32, 70 - 466 Szczecin
tel. +48 91 312 9221, fax +48 91 312 9201
pfp@pfp.com.plwww.pfp.com.pl