Wydłużenie okresu realizacji projektu

28.05.2008

Ze względu na brak odpowiednich rozporządzeń regulujących przekazanie środków w ramach ZPORR 2.5. w roku 2008 oraz wynikłymi z tego faktu opóźnieniami w płatnościach na rzecz Beneficjentów i Beneficjentów Ostatecznych, 2 kwietnia 2008 Fundacja wystąpiła z prośbą o wydłużenie realizacji projektu, celem m.in. umożliwienia Beneficjentom Ostatecznym zrealizowania inwestycji zgodnie z wnioskiem o udzielenie jednorazowych dotacji inwestycyjnych. Zgoda na przedłużenie projektu do 31 sierpnia 2008 roku została udzielona przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dniu 20 maja 2008. W związku z powyższym podpisano stosowny aneks do umowy o dofinansowanie projektu oraz zaktualizowano wniosek oraz harmonogram rzeczowo- finansowy. Wydłużono także Beneficjentom Ostatecznym okres realizacji projektów, w ramach jednorazowych dotacji inwestycyjnych do 30 czerwca 2008r.

ZPORR EFS UE PFP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  oraz ze środków budżetu Państwa.