Dokumenty

UWAGA! 

Od dnia 01 listopada 2017r. prosimy o elektroniczne wypełnienie i przesyłanie dokumentów zgłoszeniowych TYLKO na stronie www.fur.pfp.com.pl

Szanowny Przedsiębiorco,

Aby zgłosić się do projektu, powinieneś:

 1. Przeanalizować REGULAMIN REKRUTACJI i UDZIELENIA WSPARCIA w PROJEKCIE

 2. Określić CELE ROZWOJOWE
  Określenie celów rozwojowych Twojego przedsiębiorstwa pozwoli nam ocenić czy wybrana przez Ciebie usługa rozwojowa jest niezbędna do ich osiągnięcia. To warunek niezbędny do uzyskania wsparcia na zakup szkolenia, doradztwa bądź innej usługi rozwojowej.

 3. Wybrać USŁUGĘ ROZWOJOWĄ w BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR) www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl adekwatne do wskazanych celów rozwojowych Twojego przedsiębiorstwa.

 4. Wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY wraz z ZAŁĄCZNIKAMI na stronie www.fur.pfp.com.pl

  W ciągu 14 dni zostaniesz powiadomiony o wynikach weryfikacji Twojego zgłoszenia.

 5. Po otrzymaniu unikalnego numeru ID wsparcia - ZAPISAĆ SIĘ na usługę rozwojową.

 6. PODPISAĆ elektronicznie UMOWĘ WSPARCIA.

 7. WZIĄĆ udział w usłudze rozwojowej i wypełnić ankietę oceniającą usługę.

 8. PRZEDSTAWIĆ dokumenty do ROZLICZENIA.

Obowiązujące dokumenty - prosimy o ich wypełnienie na stronie www.fur.pfp.com.pl