Dokumenty

UWAGA! 

Informujemy, że z dniem 01 lutego 2019 r. ulegają zmianie następujące dokumenty:

1. Regulamin rekrutacji i udzielenia wsparcia (§4 - uczestnicy projektu, §23 zakres dokumentacji do rozliczenia, załączniki do Formularza zgłoszeniowego)
2. Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami
3. Umowa wsparcia (§2 uczestnicy projektu, §4 wartość dofinansowania, § 5 warunki refundacji kosztów uslugi rozwojowej, § 9 Zmiany umowy)
4. Formularz rozliczenia wsparcia

Prosimy o składanie dokumentów zgłoszeniowych na NOWYCH WZORACH dokumentów. Dokumenty obowiązujące do dnia 31.01.2019 będą akceptowane do dnia 28.02.2019 r.

Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe można wypełniać elektronicznie i przesyłać na stronie www.fur.pfp.com.pl Dodatkowo - istnieje możliwość złożenia dokumentów w wersji papierowej.

Szanowny Przedsiębiorco,

Aby zgłosić się do projektu, powinieneś:

 1. Przeanalizować REGULAMIN REKRUTACJI i UDZIELENIA WSPARCIA w PROJEKCIE

 2. Określić CELE ROZWOJOWE
  Określenie celów rozwojowych Twojego przedsiębiorstwa pozwoli nam ocenić czy wybrana przez Ciebie usługa rozwojowa jest niezbędna do ich osiągnięcia. To warunek niezbędny do uzyskania wsparcia na zakup szkolenia, doradztwa bądź innej usługi rozwojowej.

 3. Wybrać USŁUGĘ ROZWOJOWĄ w BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR) www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl adekwatne do wskazanych celów rozwojowych Twojego przedsiębiorstwa.

 4. Wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY wraz z ZAŁĄCZNIKAMI na stronie www.fur.pfp.com.pl lub wypełnić w wersji papierowej a podpisane skany przesłać na adres: fur@fur.pfp.com.pl 

  W ciągu 14 dni zostaniesz powiadomiony o wynikach weryfikacji Twojego zgłoszenia.

 5. Po otrzymaniu unikalnego numeru ID wsparcia - ZAPISAĆ SIĘ na usługę rozwojową.

 6. PODPISAĆ elektronicznie UMOWĘ WSPARCIA.

 7. WZIĄĆ udział w usłudze rozwojowej i wypełnić ankietę oceniającą usługę.

 8. PRZEDSTAWIĆ dokumenty do ROZLICZENIA.

Obowiązujące dokumenty (od 01.02.2019 r.) - prosimy o ich wypełnienie na stronie www.fur.pfp.com.pl lub w wersji papierowej, których skan - po podpisanu - należy przesłać na adres fur@fur.pfp.com.pl lub złożyć osobiście (ul. Monte Cassino 32, Szczecin)

 • Załącznik nr 3 Umowa wsparcia wraz z załącznikami - aktualny na dzień 01.02.2019.
  • Załącznik nr 3.1 Promesa.
  • Załącznik nr 3.2 Karta Usługi.
  • Załącznik nr 3.3 Wykaz uczestników korzystających z usługi rozwojowej.
  • Załącznik nr 3.4 Formularz Rozliczenia Wsparcia - aktualny na dzień 01.02.2019 - NOWY.
  • Załącznik nr 3.5 Zaświadczenie o pomocy de minimis
  Przed podpisaniem Umowy wsparcia oryginały dokumentów muszą dotrzeć do siedziby Fundacji, ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin