Pożyczki na rozpoczęcie działalności

 

Informujemy, że nabór wniosków na pożyczki w ramach Programu "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie" został zamknięty z uwagi na wyczerpanie się środków.

 

Pożyczki na rozpoczęcie działalności są przeznaczone dla osób z woj. zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego, które:

1) nie są zatrudnione i nie wykonują innej pracy zarobkowej oraz są

  • studentem ostatniego roku studiów wyższych lub

  • absolwentem szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego albo

  • zarejestrowanym bezrobotnym

2) nie prowadziły działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku pożyczkowego

 

Możliwe jest udzielenie pożyczki również na działalność w formie spółki cywilnej dla każdego ze wspólników indywidualnie.

 

Maksymalna wartość pożyczki 91.604,00 zł
Oprocentowanie 0,44% w skali roku
Okres spłaty do 7 lat
Karencja w spłacie kapitału do 1 roku
Zabezpieczenie ustalane indywidualnie

Pamiętaj! W przypadku skorzystania również z pożyczki na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy, istnieje możliwość umorzenia części Twojej pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.

Dokumenty do pobrania (makroregion północno-zachodni: woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, lubuskie, dolnośląskie):

Projekty zakończone

Dokumenty do pobrania (woj. zachodniopomorskie, pomorskie):

Dokumenty do pobrania (woj. wielkopolskie i kujawsko-pomorskie):

Maksymalna wartość pożyczki na podjęcie działalności nie może przekroczyć 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki oraz nie może być wyższa niż 20-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki.

Oprocentowanie (1/4 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP) ustalane na etapie zawierania umowy pożyczki jest stałe w całym okresie finansowania.

Ze względu na preferencyjny charakter pożyczek, udzielane wsparcie stanowi pomoc de minimis.