Przedłużone wsparcie pomostowe dla uczestników Projektu APZP

31.12.2007

Polska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w październiku 2007r. czterech Beneficjentów Ostatecznych złożyło wnioski o uzyskanie przedłużonego wsparcia pomostowego (700 zł przez okres kolejnych 6 miesięcy prowadzenia działalności - łącznie do 12 miesięcy).

Po ocenie formalnej i merytorycznej dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków Fundacji, dokumentacja została przekazana do Instytucji Wdrażającej. W listopadzie 2007 r. Komisja Oceny Projektów Instytucji Wdrażającej, ze względu na liczbę uzyskanych punktów, rekomendowała do wsparcia wnioski wszystkich czterech Beneficjentów.

Na przełomie listopada i grudnia podpisane zostały umowy z Beneficjentami, a do końca grudnia wypłacona została pierwsza rata przedłużonego wsparcia pomostowego.

ZPORR EFS UE PFP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  oraz ze środków budżetu Państwa.