Wsparcie finansowe dla uczestników Projektu APZP - druga edycja

31.12.2007

Polska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że 10 grudnia 2007 r. upłynął termin składania wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej (20.000 zł) dla uczestników drugiej edycji szkolenia. Po ocenie dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków wewnątrz Fundacji, dokumentacja została przekazana do Instytucji Wdrażającej. Decyzja o przyznaniu dofinansowania zostanie podjęta przez Komisję Oceny Projektów Instytucji Wdrażającej (ZARR SA) na początku 2008r.

14 grudnia 2007 upłynął termin składania wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe (700 zł przez okres 6 miesięcy prowadzenia działalności). 21 grudnia br. uczestnicy projektu zostali poinformowani o przyznaniu dofinansowania dla czterech Beneficjentów Ostatecznych, których wnioski uzyskały największą liczbę punktów. Od 27 grudnia br. uczestnicy byli zapraszani do podpisywania umów o przyznaniu wsparcia. Pierwszą ratę wsparcia wypłacono jeszcze w grudniu 2007r.

Tym samym informujemy, że w 2007 r., z grupy 30 osób uczestniczących w dwóch edycjach szkolenia i doradztwa, ośmiu (8) Beneficjentów Ostatecznych otrzymało podstawowe wsparcie pomostowe czyli kwotę 700 zł, wypłacaną co miesiąc, przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności.

ZPORR EFS UE PFP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  oraz ze środków budżetu Państwa.