Rada Nadzorcza

  • Zbigniew Miklewicz - Przewodniczący Rady
  • Grzegorz Lang - Członek Rady
  • Michał Baj - Członek Rady
  • Andrzej Parafiniuk - Członek Rady
  • Katarzyna Koroch - Członek Rady