INNOSTART - Wsparcie Przedsiębiorczości Akademickiej

Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej. INNOSTART

Projekt pt. Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej. INNOSTART, realizowany jest przez Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Szczecińskiej w partnerstwie z Polską Fundację Przedsiębiorczości a finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2008 r. do 31 grudnia 2010 r. na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

RCiTT

Głównym celem projektu jest zapewnienie profesjonalnej promocji i wsparcia przedsiębiorczości akademickiej w województwie Zachodniopomorskim. Działania w projekcie skierowane są na identyfikację innowacyjnych pomysłów, a następnie wsparcie ich twórców poprzez doradztwo, szkolenia oraz pozyskanie funduszy na rozwój nowoutworzonych firm.

Cele szczegółowe projektu to: identyfikacja pomysłów nadających się do komercjalizacji, podniesienie wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w środowisku akademickim poprzez specjalistyczne szkolenia i doradztwo, promocja pomysłów wśród inwestorów, powstanie innowacyjnych firm, rozpowszechnianie dobrych praktyk komercjalizacji wiedzy.

Kto może skorzystać ?

Projekt zaadresowany jest do trzech grup odbiorców:

 • Pracownicy naukowi zamierzający skomercjalizować wyniki badań w formie spółek spin-off
 • Doktoranci, studenci i absolwenci uczelni planujący rozpocząć własną działalność gospodarczą
 • Uczelnie wyższe województwa zachodniopomorskiego

Co oferujemy ?

 • specjalistyczne szkolenia i doradztwo z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej
 • pomoc w rozwoju innowacyjnych pomysłów przez wsparcie w pozyskiwaniu funduszy na założenie firmy
 • promocję i wsparcie szkoleniowe instytucji związanych z przedsiębiorczością akademicką w województwie zachodniopomorskim

Szkolenia, które proponujemy dla studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników naukowych:

 •  Analiza problemów w początkowej fazie planowania założenia i rozwoju małej firmy (24 h)
 •  Warsztaty z pomysłem (24 h)
 •  ABC Przedsiębiorczości (32 h)
 •  Prowadzenie badań rynkowych (24 h)
 •  Techniki prezentacyjne (16 h)
 •  Przygotowanie biznesplanu (16 h)
 •  Skuteczna reklama i marketing (24 h)
 •  Negocjacje biznesowe (16 h)
 •  Prawo własności przemysłowej (16 h)
 •  Rynki kapitałowe (32 h)
 •  Warsztat z inwestorem (8 h)

Dla pracowników inkubatorów:

 • Komercjalizacja technologii i innowatorskich rozwiązań (24 h)
 • Przedsiębiorczość zorientowana rynkowo (24 h)
 • Finansowanie nowych przedsięwzięć (24 h)
 • Strategie komercjalizacji (24 h)
 • Marketing nowych technologii (24 h)

Osoby do kontaktu:

Więcej informacji o projekcie na stronie:

http://www.innowacje.ps.pl/index.php/pl/INNOSTART/285

Piszą o nas na:

INFOLUDEK.PL

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013                 UE

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego