Sukces Forum Inwestycyjnego AMBER!

21.10.2010

Po raz kolejny Sieć Aniołów Biznesu Amber gościła inwestorów, przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji finansowych, którzy zebrali się na Forum Inwestycyjnym Amber 2010. Wydarzenie miało miejsce 21 października br. w Szczecinie i zgromadziło ponad 100 uczestników. Forum poprzedził Networking Dinner, podczas którego uczestnicy wydarzenia mieli okazję nawiązać cenne kontakty biznesowe.

Podczas Forum, duże zainteresowanie wzbudziło wystąpienie Permjot’a Valia – Anioła Biznesu z Wielkiej Brytanii, który opowiedział o sposobach działania przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, weryfikacji  ofert inwestycyjnych oraz współpracy z innymi inwestorami. Na Forum gościł także Costas Chryssou z Centrum Transferu Technologii na Uniwersytecie w Oxfordzie, który przedstawił metody komercjalizacji badań naukowych oraz zachęcał polskie uczelnie do aktywności biznesowej w kręgach naukowych.

Oprócz wystąpień plenarnych uczestnicy Forum brali udział w panelach dyskusyjnych z zakresu współpracy inwestora z projektodawcą, zarządzania biznesem internetowym, tworzenia spółek spin-off z uczelni, a także narzędzi i instrumentów inwestora niezbędnych w procesie inwestycyjnym. W każdym z paneli zasiadali doświadczeni praktycy biznesu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Tomasz Grzybowski – Anioł Biznesu, Maciej Hazubski – Prezes Zarządu IQ Partners S.A., Marek Rusiecki – Członek Zarządu Xevin Investments Sp. z .o.o, Prof. Jan Lubiński - Prezes Zarządu ReadGene S.A., Permjot Valia - Anioł Biznesu (Wielka Brytania), Arkadiusz Seńko – Prezes Zarządu Red-Sky Sp. z o. o., Costas Chryssou - ISIS Innovation Technology Transfer from the University of Oxford (Wielka Brytania), Mariola Więckowska - Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni, Paweł Ciesielski - Prezes Zarządu Asseco Corporate Ventures Sp. z o.o., Grzegorz Fiuk - Prezes Zarządu Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Łukasz Miler - Prezes Zarządu Picco, Kamil Rudnicki - Prezes Zarządu Time Solutions Sp. z o. o., Paweł Kowalczyk - Wiceprezes Zarządu Time Solutions Sp. z o. o..


- Organizując Forum Inwestycyjne AMBER, postawiliśmy sobie za cel pokazanie praktycznych przykładów realizacji inwestycji o podwyższonym ryzyku. Zależało nam, aby uczestnicy Forum mogli usłyszeć bezpośrednio od doświadczonych Aniołów Biznesu, jak realizować proces inwestycyjny, prowadzić współpracę z młodą, innowacyjną firmą oraz kiedy wyjść z inwestycji – mówi Barbara Bartkowiak, Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości - Z drugiej strony, Forum miało niezwykłą wartość dla nowatorskich projektodawców, ponieważ właśnie tam mogli spotkać firmy, które przetarły już szlak współpracy z prywatnym inwestorem.

Forum Inwestycyjne AMBER 2010 pozwoliło dostrzec możliwości jakie stwarzają  Sieci Aniołów Biznesu zarówno dla młodych, nowatorskich firm, jak i prywatnych inwestorów wspierających rozwój innowacyjności w Polsce. Liczba praktyków biznesu biorących udział w Forum oraz ich bogate doświadczenie, świadczą o tym, że inwestycje w firmy na wczesnym etapie rozwoju, wzbudzają coraz większe zainteresowanie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, Polska Fundacja Przedsiębiorczości założyła Sieć Aniołów Biznesu Amber, która pomaga młodym firmom pozyskać kapitał prywatnego inwestora. Obecnie Sieć skupia ponad 25 Aniołów Biznesu, którym zaprezentowano kilkanaście innowacyjnych projektów wyselekcjonowanych z ponad 300 napływających zgłoszeń.

Informacje o Forum znajdują się także na portalu społecznościowym Facebook.com w profilu Forum Inwestycyjne Amber 2010.