Ranking funduszy pożyczkowych w Polsce

01.07.2005

Ranking funduszy pożyczkowych w Polsce - Czwarty Raport Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Pożyczkowych, najnowsze źródło informacji o funduszach pożyczkowych w Polsce wspierających mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Czwarty, najnowszy Raport PSFP według stanu na 30 czerwca 2005 roku stanowi zbiór najnowszych danych na temat sieci funduszy pożyczkowych oferujących alternatywne źródło finansowania działalności gospodarczej. W Raporcie przedstawiono stan funduszy pożyczkowych w Polsce, w tym ich liczbę, rozmieszczenie terytorialne, wielkość kapitału pożyczkowego i źródła jego pochodzenia, liczbę i wartość udzielonego wsparcia finansowego oraz jego wpływ na rynek pracy.

Opracowanie zawiera dane, w tym adresy, telefony i strony internetowe na temat 76 funduszy pożyczkowych. Raport powstał przy współudziale i pomocy organizacyjnej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości oraz został dofinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Serdecznie zapraszamy do lektury Raportu, której wersja elektroniczna znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia www.psfp.org.pl.