Możliwości komercjalizacji innowacyjnych pomysłów branży medycznej

04.10.2013

Od lewej prof. Andrzej Ciechanowicz – Rektor PUM, dr Barbara Bartkowiak – Prezes PFP, prof. Piotr Chomczyński – Prezes Molecular Research Center Inc.W dniu 04.10.2013r. w Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości odbyło się wyjątkowe spotkanie nt. „Możliwości komercjalizacji innowacyjnych pomysłów branży medycznej”.

Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie przez Polską Fundację Przedsiębiorczości oraz Pomorski Uniwersytet Medyczny.

Okazją do spotkania była wizyta w Szczecinie wybitnego polskiego naukowca - profesora Piotra Chomczyńskiego związana z nadaniem mu tytułu Doktora honoris causa Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Profesor Piotr Chomczyński odniósł w USA sukces naukowy i finansowy dzięki przełomowym pracom w dziedzinie biologii molekularnej.

Profesor Chomczyński jest biochemikiem, twórcą metody izolacji kwasów nukleinowych, powszechnie stosowanej w biologii molekularnej. Publikacja, opisująca tę metodę była najczęściej cytowaną pracą naukową w dziedzinie nauk biologii i biochemii (łącznie jego praca była cytowana ponad  59 000 razy). Wynalazca i twórca światowych patentów, współzałożyciel firm TV Biznes oraz Cinna Produkty Zdrowia Sp. z o.o. Na co dzień jest Prezesem  Molecular Research Center Inc. w Cincinati (USA). W 2003 r. brytyjski dziennik „The Guardian” zamieścił artykuł „The Gigants of Science”, gdzie Prof. Chomczyński wymieniany jest na siedemnastym miejscu elity uczonych, „gigantów”, których prace w szczególny sposób wpłynęły na rozwój światowej nauki.

Dodatkowo, spotkanie pozwoliło zapoznać się z możliwościami oferowanymi przez Fundację w zakresie komercjalizacji innowacyjnych projektów. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele środowisk naukowych szczecińskich uczelni i instytucji finansowych skupionych wokół Fundacji związanych z komercjalizacją projektów innowacyjnych, inwestorzy prywatni, przedstawiciele środowisk medycznych oraz firm branżowych.”