Medal Gubernatora Generalnego Kanady

25.10.2014

Podczas pierwszej państwowej wizyty w Polsce Gubernatora Generalnego Kanady Jego Ekscelencji Davida Lloyda Johnstona, w dniu 24 października 2014r. na Zamku Królewskim w Warszawie Barbara Bartkowiak Prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości została uhonorowana medalem Gubernatora Generalnego Kanady za wkład w umacnianie relacji między Polską i Kanadą, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.

Wyróżnienie Gubernatora Generalnego dla Pani Barbary Bartkowiak jest również wyrazem uznania za wkład w budowę mi.in. polskiego systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, stworzenie czołowych w Polsce instytucji otoczenia biznesu – Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości oraz Polfund Funduszu Poręczeń Kredytowych S.A.