Unijne pieniądze na założenie firmy w woj. zachodniopomorskim

07.12.2018

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) w październiku i w listopadzie br. podpisała dwie Umowy Operacyjne z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udzielanie mikropożyczek w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Dostępne środki na pożyczki wynoszą ponad 4,4 mln zł.

Niskooprocentowane pożyczki są oferowane dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, w tym osób pozostających poza rynkiem pracy w wieku 30 lat i więcej (w tym osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach), osób młodych w wieku 15-29 lat z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP oraz osób w wieku 30 lat i więcej (osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, osoby ubogie pracujące, imigranci oraz reemigranci, bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat oraz osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których zarobki miesięczne nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia) i zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w województwie zachodniopomorskim.
Maksymalna kwota pożyczki na rozpoczęcie działalności wynosi 90.421,60 zł, oprocentowanie to 0,175% w skali roku, a okres spłaty może wynosić aż 7 lat z możliwością karencji w spłacie kapitału do 1 roku. Od udzielonej pożyczki nie pobiera się opłat i prowizji. Nie jest też wymagany wkład własny. Dodatkowo w ofercie znajdują się pożyczki na utworzenie stanowiska pracy, których maksymalna wartość wynosi 20.000,00 zł, a okres spłaty to 3 lata z możliwością karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty pożyczek:
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin
tel. +48 91 312 92 16, fax +48 91 312 92 01
Oddziały PFP
Oddział w Koszalinie
ul. Partyzantów 17, pokój 202
75-411 Koszalin, tel./fax 94 34 07 035, 784 689 616
Oddział w Wałczu
ul. Południowa 10B, pokój 205
78-600 Wałcz, tel./fax 67 25 83 086

Niskooprocentowane pożyczki są oferowane dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, w tym osób pozostających poza rynkiem pracy w wieku 30 lat i więcej (w tym osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach), osób młodych w wieku 15-29 lat z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP oraz osób w wieku 30 lat i więcej (osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, osoby ubogie pracujące, imigranci oraz reemigranci, bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat oraz osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których zarobki miesięczne nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia) i zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w województwie zachodniopomorskim.

Maksymalna kwota pożyczki na rozpoczęcie działalności wynosi 90.421,60 zł, oprocentowanie to 0,175% w skali roku, a okres spłaty może wynosić aż 7 lat z możliwością karencji w spłacie kapitału do 1 roku. Od udzielonej pożyczki nie pobiera się opłat i prowizji. Nie jest też wymagany wkład własny. Dodatkowo w ofercie znajdują się pożyczki na utworzenie stanowiska pracy, których maksymalna wartość wynosi 20.000,00 zł, a okres spłaty to 3 lata z możliwością karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy.


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty pożyczek:

Polska Fundacja Przedsiębiorczości
ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin
tel. +48 91 312 92 16, fax +48 91 312 92 01

Oddziały PFP
Oddział w Koszalinie
ul. Partyzantów 17, pokój 202
75-411 Koszalin, 
tel./fax 94 34 07 035, 784 689 616

Oddział w Wałczu
ul. Południowa 10B, pokój 205
78-600 Wałcz, 
tel./fax 67 25 83 086