Projekt Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości - Regionalny Fundusz Pożyczkowy POMERANUS nominowany do Europejskich Nagród Przedsiębiorczości

20.09.2006

Regionalny Fundusz Pożyczkowy POMERANUS został laureatem Konkursu "Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości" (The European Enterprise Awards) na poziomie krajowym w kategorii "Wspieranie Przedsiębiorstw" i jako najlepszy projekt z Polski został zgłoszony do finału konkursu na poziomie europejskim w Brukseli.

W dniu 20 września podczas uroczystej konferencji Wiceminister Gospodarki - Pan Andrzej Kaczmarek wręczył laureatom nominowanym do europejskiej fazy konkursu statuetki "Nagroda Ministra Gospodarki". Barbara Bartkowiak - Prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości podkreśliła, że od lat Fundacja realizuje wiele programów w tym regionalny fundusz pożyczkowy POMERANUS. Jestem zaszczycona faktem, że mogę odebrać tę nagrodę oraz, że mogę wspierać rozwój przedsiębiorczości nie tylko w swoim województwie, ale również na terenie innych regionów. Ta nagroda to sukces wielu osób - podsumowała Pani Prezes.

Oprócz RFP Pomeranus laureatem w kategorii "Pionierskie działania w duchu przedsiębiorczości" zostało Miasto Świdnica za projekt pt. "Uratować Miasto od stanu zapaści do dynamicznego rozwoju". Szczecin i Świdnica to jedyni kandydaci Polski, którzy będą ubiegać się w Brukseli o główną nagrodę w europejskim Konkursie European Enterprise Awards.

Konkurs "Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości" jest inicjatywą Komisji Europejskiej i został ogłoszony po raz pierwszy na rok 2006, z zamiarem powtarzania go w kolejnych latach. Celem konkursu jest wyróżnienie najciekawszych inicjatyw i projektów promujących przedsiębiorczość, prezentacja i wyróżnienie dobrych praktyk, zwiększenie świadomości społecznej o znaczeniu przedsiębiorczości dla rozwoju regionalnego i lokalnego, a także inspiracja lokalnych władz i organizacji przedsiębiorców. Do konkursu na poziomie krajowym zostało zakwalifikowanych 31 wniosków z 13 województw. Na III etapie konkursu projekty zgłoszone przez poszczególne kraje będzie oceniało jury europejskie. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone podczas uroczystej gali, która odbędzie się w Brukseli w grudniu 2006r.

RFP "POMERANUS" jest realizowany od maja 2004 roku przez Polską Fundację Przedsiębiorczości przy wsparciu i współpracy z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego oraz Samorządami lokalnymi (powiaty, gminy). Projekt jest pionierskim, długookresowym działaniem wspierającym mikro i małe przedsiębiorstwa i zaowocował pełnym zaangażowaniem samorządów lokalnych z całego województwa zachodniopomorskiego w kreowaniu trwałej sieci wsparcia rozwoju przedsiębiorczości. Celem RFP "POMERANUS" jest wspieranie rozwoju sektora mikro i małych przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego, budowa wraz z samorządami trwałej sieci rozwoju przedsiębiorstw oraz propagowanie idei przedsiębiorczości. Dotychczas Projekt z sukcesem zaimplementowano do utworzenia (przez Polską Fundację Przedsiębiorczości) 5-ciu Subregionalnych Funduszy Pożyczkowych w następujących województwach: kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, pomorskie, lubuskie, dolnośląskie.

W październiku i listopadzie europejskie jury dokona oceny zgłoszonych wniosków a także wskaże zwycięzców w poszczególnych kategoriach oraz laureata Nagrody Głównej Konkursu. Do nagrody kandyduje 60 projektów z 30 krajów. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w grudniu 2006 w Brukseli.

Wszystkim partnerom współpracującym w ramach RFP Pomeranus gratulujemy !

Więcej informacji nt. konkursu można uzyskać na stronie Ministerstwa Gospodarki: www.mgip.gov.pl/enp oraz europejskiej stronie konkursu: www.european-enterprise-awards.org.

Relacja fotograficzna z uroczystości: