Rozpoczęcie realizacji Projektu APZP

01.12.2006

Rozpoczęcie realizacji Projektu "Aktywna Promocja Zachodniopomorskiej Przedsiębiorczości"

Polska Fundacja Przedsiębiorczości otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. "Aktywna Promocja Zachodniopomorskiej Przedsiębiorczości" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II "Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach", Działanie 2.5 "Promocja Przedsiębiorczości" (nr Projektu Z/2.32/II/2.5/ZARR/W/II/12/06).

Więcej informacji - pobierz załącznik.

ZPORR EFS UE PFP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  oraz ze środków budżetu Państwa.