Oferta

Pożyczki na start!

Fundusz Mikropożyczkowy KLON
Działalność Funduszu Mikropożyczkowego KLON skierowana jest do osób, które planują założenie własnej firmy i potrzebują wsparcia szkoleniowo - doradczego oraz finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W Projekcie mogą wziąć udział osoby, które mieszkają w województwie zachodniopomorskim, są osobami pracującymi i/lub pracownikami naukowymi, studentami albo absolwentami i zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz nie prowadziły własnej działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy od momentu przystąpienia do Projektu. więcej >

Fundusz Mikropożyczkowy KLON

Działalność Funduszu Mikropożyczkowego KLON skierowana jest do osób, które planują założenie własnej firmy i potrzebują wsparcia szkoleniowo - doradczego oraz finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W Projekcie mogą wziąć udział osoby, które mieszkają w województwie zachodniopomorskim, są osobami pracującymi i/lub pracownikami naukowymi, studentami albo absolwentami i zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz nie prowadziły własnej działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy od momentu przystąpienia do Projektu. więcej >

Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II

Projekt „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” realizowany jest przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na obszarze woj. zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego.

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia finansowego, szkoleniowego i doradczego dla planujących rozpoczęcie działalności lub utworzenie stanowiska pracy w woj. zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, lubuskim i dolnośląskim. W ramach projektu udzielane są pożyczki oprocentowane na poziomie 0,44% w skali roku, bez wkładu własnego, prowizji i opłat. więcej>

Pożyczki dla przedsiębiorstw

Regionalne i Subregionalne Fundusze Pożyczkowe

Regionalne i Subregionalne Fundusze Pożyczkowe prowadzone przez Fundację oferują możliwość finansowania działalności inwestycyjnej, obrotowej oraz początkowego etapu rozwoju mikro i małych przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko - pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego oraz dolnośląskiego. Pożyczki przeznaczone są dla mikro i małych przedsiębiorców, którzy nie mogą skorzystać z tradycyjnego finansowania bankowego. więcej >

Szkolenia i doradztwo

Celem organizowanych przez Fundację szkoleń jest połączenie praktyki z doświadczeniem i teorią. Oferta szkoleniowa obejmuje podstawowe aspekty działalności przedsiębiorstwa, a zakres tematyczny jest przystosowany do specyfiki i konkretnych potrzeb małych i średnich firm.

Z myślą o małych i średnich firmach Fundacja dysponuje siecią konsultantów świadczących usługi w zakresie doradztwa biznesowego. Podstawowy zakres doradztwa obejmuje analizę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa oraz pomoc w opracowaniu biznes planów. Oferujemy także doradztwo w zakresie poszukiwania i promocji rozwiązań technologicznych, podstaw prawa własności intelektualnej a także finansowania działalności innowacyjnej. więcej >

Inwestycje kapitałowe

POMERANUS SEED - Fundusz Kapitału Zalążkowego

Założeniem przyjętym przez Fundusz Kapitału Zalążkowego POMERANUS SEED jest wsparcie nowatorskich projektów we wczesnej fazie rozwoju, które zostaną przekształcone w przedsiębiorstwa odnoszące sukces na rynku. Fundusz POMERANUS SEED jest inwestorem finansowym uczestniczącym w rozwoju przedsiębiorstwa, oferuje tym samym (poza wkładem finansowym) kapitał wiedzy biznesowej i doświadczenia. Wsparcie kapitałowe oferowane przez fundusz kapitału zalążkowego to kapitał długoterminowy (zazwyczaj od 3 do 7 lat), z którego korzystanie nie jest obciążone bieżącą spłatą odsetek, co daje możliwość utrzymania płynności finansowej młodym, szybko rozwijającym się, ale kapitałochłonnym spółkom, działającym w obszarach nowych technologii. więcej >

AMBER - Sieć Aniołów Biznesu

Sieć Aniołów Biznesu Amber promuje rozwój innowacyjnych przedsięwzięć poprzez ich aktywne wsparcie na wczesnym etapie rozwoju. Sieć stawia sobie za cel promocję nowatorskich rozwiązań oraz wdrażanie ich na rynek krajowy oraz zagraniczny. Sieć kojarzy inwestorów zainteresowanych rynkiem venture oraz młode, nowatorskie firmy zabiegające o dokapitalizowanie realizacji innowacyjnych pomysłów. Zadaniem Sieci Amber jest wprowadzenie na rynek produktów lub usług, które charakteryzować się będą unikalnością w danej branży. Działający w Sieci Aniołowie Biznesu to doświadczeni przedsiębiorcy posiadający wolny kapitał, który chcą zainwestować w przedsięwzięcia o podwyższonym ryzyku, dającym możliwość kilkukrotnego wzrostu zainwestowanych funduszy. więcej >

Fundusz Innowacyjno-Inwestycyjny

Głównym celem Funduszu Innowacyjno-Inwestycyjnego "Pomeranus II" jest dostarczanie kapitału mikro, małym i średnim przedsiębiorcom mającym potencjał szybkiego wzrostu. więcej >

Poręczenia kredytowe

Fundusz Poręczeń Kredytowych POLFUND S.A.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości wraz z Bankiem Zachodnim WBK S.A. utworzyła w 2001r. Fundusz Poręczeń Kredytowych POFLUND S.A. Zasadniczym celem jest przejmowanie części ryzyka związanego z kredytowaniem działalności gospodarczej poprzez udzielanie poręczeń  mikro, małym i średnim Przedsiębiorcom oraz prowadzenie działalności szkoleniowej w celu dostarczenia profesjonalnych umiejętności i wiedzy niezbędnej do prowadzenia firmy. więcej >

Fundusz Pomerania Sp. z o.o.

Głównym zadaniem Funduszu Pomeranua jest ułatwianie przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznego finansowania kredytów bankowych oraz pożyczek na prowadzenie działalności gospodarczej. więcej >