Fundusz Innowacyjno-Inwestycyjny Pomeranus II

W styczniu 2007 roku Polska Fundacja Przedsiębiorczości utworzyła Fundusz Innowacyjno-Inwestycyjny "Pomeranus II" Sp. z o.o.

Fundusz Innowacyjno-Inwestycyjny "Pomeranus II" jest jednym z pierwszych w Polsce funduszem venture capital, który uwzględnia w swojej ofercie finansowanie inwestycji przedsiębiorstw instrumentem kapitału zalążkowego (seed capital).

Głównym celem Funduszu Innowacyjno-Inwestycyjnego "Pomeranus II" jest dostarczanie kapitału mikro, małym i średnim przedsiębiorcom mającym potencjał szybkiego wzrostu.

Misja i zadania FII - POMERANUS II to przede wszystkim:

  • wzmacnianie konkurencyjności gospodarki poprzez finansowanie innowacyjnych rozwiązań w sektorze przedsiębiorstw
  • pobudzanie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz nowych technologii w nowopowstających jak i istniejących młodych przedsiębiorstwach
  • wzmacnianie działań mających na celu transfer i wdrażanie nowych technologii


Inwestycje Funduszu będą koncentrowały się na wdrażaniu nowych technologii oraz wdrażania przemysłowych patentów i wzorów użytkowych. Preferowane będą inwestycje mające na celu wdrożenie innowacji głównie w dziedzinie nowych technologii oraz nowoczesnych i wysoko efektywnych rozwiązań w dziedzinie produkcji i w usługach.

Inwestowaniem objęte będą:

  • przedsięwzięcia tzw. fazy zasiewu - kapitał dostarczany będzie na bardzo wczesnym etapie przedsięwzięcia, najczęściej na zbudowanie prototypu produktu, przeprowadzenie wstępnej analizy rynkowej, skompletowanie kadry menadżerskiej

    oraz
  • kolejne etapy rozwoju firm, tzw. start-up - jest to faza związana z rozpoczęciem działalności, rozwojem produktu i wstępnym marketingiem pragnących wprowadzić na rynek nowatorskie innowacyjne rozwiązania

Dla przedsiębiorców Fundusz Innowacyjno-Inwestycyjny "Pomeranus II" oznacza wspieranie komercjalizacji przedsięwzięć innowacyjnych w fazie początkowej, czyli od pomysłu poprzez ocenę szans wdrożenia innowacji, finansowanie kosztów badań, testów, prototypów, próbnej partii, etc. oraz finansowanie już skomercjalizowanych innowacyjnych przedsięwzięć.

Działalność Funduszu Innowacyjno-Inwestycyjnego "Pomeranus II" Sp. z o.o. polega między innymi na wspieraniu wstępnej fazy rozwoju przedsiębiorstwa poprzez sfinansowanie np. kosztów przygotowania prototypu, uzyskania certyfikatu i norm jakości czy dopuszczenie do rynku, uzyskania patentu, wstępnej analizy rynku, szkoleń etc.

Kto i w jaki sposób może korzystać z tej formy finansowania ?

Odbiorcy oferty

Oferta kierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność w formie spółki prawa handlowego na terytorium RP i znajdują się we wczesnej fazie rozwoju lub fazie ekspansji tj. realizują fazę badań lub rozwoju produktu lub usługi albo fazę tę ukończyli.

Adresatami oferty Funduszu Innowacyjno-Inwestycyjnego "Pomeranus II" są osoby gotowe założyć działalność gospodarczą w formie spółek prawa handlowego, posiadające innowacyjny pomysł na biznes oraz mikro, małe i średnie firmy w formie spółek prawa handlowego w początkowym etapie rozwoju.

Inwestycje Funduszu będą koncentrowały się na wdrażaniu nowych technologii oraz wdrażania przemysłowych patentów i wzorów użytkowych. Preferowane będą inwestycje mające na celu wdrożenie innowacji głównie w dziedzinie nowych technologii oraz nowoczesnych i wysoko efektywnych rozwiązań w dziedzinie produkcji i w usługach.

Niezależnie od branży, w jaką inwestujemy, podstawową wartością przedsięwzięcia są dla nas zawsze ludzie - ich kompetencje, determinacja i zaangażowanie. Dlatego poszukujemy przedsiębiorstw zarządzanych przez sprawnych i twórczych menedżerów, którzy znając otoczenie, w jakim działają oraz posiadając wsparcie kapitałowe i doradcze są zdolni umacniać pozycję rynkową swoich przedsiębiorstw.

W każdym przypadku musi to być przedsięwzięcie mające wiarygodne perspektywy dynamicznego wzrostu. Inicjatywy będą wspomagane nie tylko poprzez kapitał, ale również poprzez doradztwo, wiedzę, doświadczenia i kontakty Funduszu Innowacyjno-Inwestycyjnego "Pomeranus II" oraz Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Fundusz będzie poszukiwać spółek prawa handlowego, które mają dobrą kadrę kierowniczą, działają na wzrostowym rynku, mają lepszą niż konkurenci ofertę produktów/usług lub przewagę technologiczną, rozwijają się szybciej niż ich branża.

Droga do pozyskania kapitału

Wstępna ewaluacja projektu - podstawą do rozmów z Funduszem Innowacyjno-Inwestycyjnym "Pomeranus II" będzie opis firmy i przedsięwzięcia zawarty w biznesplanie.

Przygotowanie do analizy fundamentalnej - w przypadku zainteresowania Funduszu projektem przedsiębiorca otrzymuje listę elementów potrzebnych do dalszych analiz, informację o oczekiwaniach Funduszu dotyczących warunków inwestowania.

Analiza fundamentalna - przeprowadzana po podpisywaniu umowy o pozyskanie kapitału i uzyskaniu od przedsiębiorcy stosownych informacji.

Weryfikacja i finalna ocena przedsięwzięcia - pogłębione, przedinwestycyjne badanie firmy obejmujące m.in. analizę audyt finansowy i prawny, analizę strategii biznesowej, organizacyjnej, zasobów ludzkich, w niektórych przypadkach także analizy dotyczące technologii czy ochrony środowiska.

Negocjacje i podpisanie umowy - dotyczą kapitału dostarczanego przez Fundusz Innowacyjno-Inwestycyjny "Pomeranus II", sposobu finansowania, sposobu likwidacji inwestycji, praw i obowiązków stron, gwarancji przedsiębiorcy.

Monitoring inwestycji. Cały proces analizy i weryfikacji nie powinien przekroczyć 4-5 miesięcy.

Wysokość kapitału i długość okresu inwestowania

  • Preferowana wielkość pojedynczej inwestycji: 200 - 1.200 tys. zł
  • Preferowany czas trwania pojedynczej inwestycji: 3 - 6 lat

O poziomie zainwestowanego kapitału decyduje charakter inwestycji a także ustalenia z partnerami i zarządami firm.

Kontakt z Funduszem "Pomeranus II" Sp. z o.o.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości
ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin
Godziny otwarcia: 8.00 - 16.00
Tel. 91 312 92 16, fax 91 312 92 01
fiipomeranus2@pfp.com.pl, www.pfp.com.pl

Ankieta

Innowacyjnych przedsiębiorców i naukowców, którzy rozwijają się w oparciu o nowoczesne rozwiązania charakteryzujące się wysokim ryzykiem zachęcamy do wypełnienia wstępnej ankiety, która pozwoli nam bardziej dopasować nowy instrument finansowy do ich potrzeb.

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres:
fiipomeranus2@pfp.com.pl

Informacje przekazywane w ankiecie będą traktowane jako poufne i zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów działalności Funduszu Innowacyjno-Inwestycyjnego "Pomeranus II" Sp. z o.o.