Szkolenia i doradztwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Szkolenia

Szkolenia i doradztwo dla  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Celem organizowanych przez Fundację szkoleń jest połączenie praktyki z doświadczeniem i teorią. Oferta szkoleniowa obejmuje podstawowe aspekty działalności przedsiębiorstwa, a zakres tematyczny jest przystosowany do specyfiki i konkretnych potrzeb małych i średnich firm. Szkolenia prowadzą sprawdzeni, doświadczeni polscy oraz (w razie potrzeb) zagraniczni specjaliści - praktycy oraz przedsiębiorcy. Szczególny nacisk położony jest na warsztatowe i aktywizujące formy i metody treningu. Poprzez omawianie wybranych przykładów uczestnicy szkoleń przyswajają umiejętności i pozyskują niezbędne narzędzia do zastosowania w codziennej praktyce. W ofercie szkoleniowej Fundacji można znaleźć m.in. szkolenia w zakresie przygotowania biznes planu, planowania finansów firmy, przepływów pieniężnych, zarządzanie finansami, zasobami ludzkimi, procesem sprzedaży, marketingu, programów pomocowych Unii Europejskiej czy też aspektów prawnych działalności - prawa pracy, prawa podatkowego, działalności gospodarczej.

Doradztwo

Z myślą o małych i średnich firmach Fundacja dysponuje siecią konsultantów świadczących usługi w zakresie doradztwa biznesowego. Podstawowy zakres doradztwa obejmuje analizę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa oraz pomoc w opracowaniu biznes planów. Oferujemy także doradztwo w zakresie poszukiwania i promocji rozwiązań technologicznych, podstaw prawa własności intelektualnej a także finansowania działalności innowacyjnej. W szczególnych przypadkach Fundacja oferuje specjalistyczne doradztwo dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Dodatkowo, tytułem uzupełnienia usług szkoleniowych i doradczych, Fundacja oferuje w ramach samokształcenia, autorskie poradniki na temat planowania działalności gospodarczej oraz samooceny potencjału przedsiębiorcy.

Coaching

Usługa coachingu dotyczy wsparcia doradczego przedsięwzięć realizowanych przez małe i średnie firmy ze znacznym potencjałem innowacyjności i transgraniczności. Wsparcie oferowane jest na bazie modelu usług „JOSEFIN Service Model” (Joint SME Finance for Innovation - dostęp do finansowania dla innowacyjnych firm) i ma na celu polepszenie dostępu do finansowania zewnętrznego. Zakres coachingu jest każdorazowo, indywidualnie ustalany z przedsiębiorcą.

Do kogo adresowana jest pomoc szkoleniowa, doradcza oraz coaching?

Szkolenia, wsparcie doradcze i coaching oferowane jest wszystkim klientom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach realizacji Programów Finansowych Fundacji, a także dla przedsiębiorstw ubiegających się o wsparcie z Funduszu Innowacyjno-Inwestycyjnego POMERANUS II.

Korzyści

  • Szkolenia i usługi doradztwa Fundacji to aktualna wiedza i praktyczne rozwiązania
  • Większa efektywność prowadzonej działalności
  • Rozwijanie umiejętności w zakresie zarządzania firmą
  • Przygotowanie początkujących przedsiębiorców do prowadzenia własnego biznesu

Dotychczasowe tematy szkoleniowe zrealizowane przez PFP:

1. ABC przedsiębiorczości - czyli jak założyć małą firmę
2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w małej i średniej firmie
3. Jakość obsługi klienta - sprzedaż z sukcesem
4. Jak przygotować biznes plan
5. Przepływy pieniężne czyli jak zaplanować i utrzymać płynność finansową firmy
6. Rozpoczynanie działalności gospodarczej
7. Wprowadzenie do analizy sprawozdań finansowych
8. Profil przedsiębiorcy - przygotowanie biznes planu
9. Oszczędne zarządzanie jako metoda uzyskania przewagi nad konkurencją - system "just in time"
10. Kobiety w przedsiębiorczości i zarządzaniu
11. Małe i średnie firmy na arenie międzynarodowej - doświadczenia trans-kulturowe spółek joint-venture i aliansów strategicznych
12. Negocjacje w biznesie
13. Nauczyć się myśleć jak menedżer - motywacja, przywództwo i komunikacja w kierowaniu personelem małej i średniej firmy
14. Praktyczne aspekty przestrzegania i stosowania prawa pracy w małej i średniej firmie
15. Finanse dla nie-finansistów
16. Customer service - jakość obsługi klienta w małej i średniej firmie
17. Tworzenie partnerstwa w kontaktach z dużymi sieciami handlowymi.
18. Finansowanie działalności MSP w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej
19. Podatki w MSP - nowa ustawa o VAT
20. Programy pomocowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw