KLON - Fundusz Mikropożyczkowy

Projekt pn. „Fundusz Mikropożyczkowy KLON” realizowany jest przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w terminie od 01.10.2012 r. do 31.12.2015 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Działalność Funduszu Mikropożyczkowego KLON skierowana jest do osób, które planują założenie własnej firmy i potrzebują wsparcia szkoleniowo - doradczego oraz finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W Projekcie mogą wziąć udział osoby, które mieszkają w województwie zachodniopomorskim, są osobami pracującymi i/lub pracownikami naukowymi, studentami albo absolwentami i zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz nie prowadziły własnej działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy od momentu przystąpienia do Projektu.

Uczestnicy Projektu, mogą skorzystać z bezpłatnych specjalistycznych szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także z usług doradców oraz mentorów.

W ramach Funduszu Mikropożyczkowego KLON, Polska Fundacja Przedsiębiorczości udziela nowym przedsiębiorcom, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w ramach Projektu, pożyczki w wysokości do 50 000 PLN.

Logo

Fundusz Mikropożyczkowy KLON oferuje nowym przedsiębiorcom, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w ramach Projektu pożyczki na następujących warunkach:

 • maksymalna kwota pożyczki: 50 000 PLN,

 • maksymalny okres spłaty pożyczki: 60 miesięcy,

 • preferencyjne oprocentowanie pożyczki ustalane indywidualnie dla każdego Pożyczkobiorcy w zależności od oceny ryzyka i poziomu zabezpieczenia pożyczki w przedziale od 2,50 % do 4,75% w skali rocznej,

 • nie pobiera się opłat od pożyczki,

 • możliwa 12-miesięczna karencja w spłacie kapitału,

 • miesięczny cykl spłat rat kapitałowych i odsetek,

 • zabezpieczenie należności z tytułu pożyczki powinno wynosić minimum 100% kwoty podstawowej pożyczki wraz z odsetkami,

 • wkład własny nie jest wymagany, aczkolwiek jest dodatkowym atutem przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu pożyczki.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w Projekcie pn. Fundusz Mikropożyczkowy KLON, w tym szczegółowe zasady i warunki udzielania i obsługi pożyczek zawarte są Regulaminie uczestnictwa w Projekcie pn Fundusz Mikropożyczkowy KLON.

Pożyczka może być przeznaczona na cele:

 1. inwestycyjne,
 2. obrotowe,
 3. inwestycyjno-obrotowe.

Uczestnik Projektu musi udokumentować potrzebę uzyskania pożyczki w kontekście swoich planów gospodarczych (związanych z założeniem działalności gospodarczej).

Pożyczki nie mogą być przeznaczone na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w innych instytucjach finansowych oraz spłatę zobowiązań publiczno-prawnych.

Zapraszamy do szczegółów oferty:

www.klon-mikropozyczki.pl

Osoba do kontaktu:

Katarzyna Czyżewska

tel. 91 312 92 08

email: k.czyzewska(at)pfp.com.pl

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

ul. Monte Cassino 32,
70 - 466 Szczecin
tel. +4891 312 9221,
fax +4891 312 9201
www.pfp.com.pl