Kadra Menedżerska

Zarząd Fundacji

  • Barbara Bartkowiak - Prezes Zarządu
  • Mirosława Korol - Dyrektor Fundacji - Członek Zarządu

Kadra Menedżerska Fundacji

  • Anna Filipowicz - Główny Księgowy Fundacji
  • Irena Komarnicka – Główny Menedżer ds. Finansowych
  • Jacek Madej - Główny Menedżer ds. Projektów Innowacyjnych
  • Robert Grabowski - Główny Menedżer Funduszy Pożyczkowych
  • Artur Czerwony - Menedżer Funduszu Pożyczkowego
  • Krzysztof Korkuć - Menedżer Fuduszy Pożyczkowych
  • Jacek Iglewski - Menedżer Funduszy Pożyczkowych
  • Iwona Kłosowska - Menedżer ds. Mikropożyczek
  • Tomasz Łasecki - Menedżer ds. Projektów Inwestycyjnych
  • Izabella Gogulska – Menedżer ds. Restrukturyzacji i Windykacji
  • Anna Filipowicz - Główny Księgowy Fundacji
  • Irena Komarnicka – Główny Menedżer ds. Finansowych
  • Jacek Madej - Główny Menedżer ds. Projektów Innowacyjnych
  • Robert Grabowski - Główny Menedżer Funduszy Pożyczkowych
  • Artur Czerwony - Menedżer Funduszu Pożyczkowego
  • Krzysztof Korkuć - Menedżer Fuduszy Pożyczkowych
  • Jacek Iglewski - Menedżer Funduszy Pożyczkowych
  • Iwona Kłosowska - Menedżer ds. Mikropożyczek
  • Tomasz Łasecki - Menedżer ds. Projektów Inwestycyjnych
  • Izabella Gogulska – Menedżer ds. Restrukturyzacji i Windykacji