Przygotowanie Biznesplanu

Oto wzór biznesplanu. Można go teraz ściągnąć i korzystać (naciśnij prawy klawisz myszy na ikonie dyskietki i wybierz "Zapisz element docelowy jako..."). Powodzenia!