Podpisanie umów o udzielenie jednorazowych dotacji inwestycyjnych

18.01.2008

Podpisanie umów o udzielenie jednorazowych dotacji inwestycyjnych (II edycja)

W dniu dzisiejszym zakończono podpisywanie umów o udzielenie jednorazowych dotacji inwestycyjnych z pięcioma Beneficjentami Ostatecznymi. W tej edycji, podobnie jak w pierwszej, na wsparcie inwestycyjne przeznaczono 80.000 zł (cztery pełne dotacje oraz jedna w niepełnej wysokości). Beneficjenci otrzymali dofinansowanie w wysokości 75%, czyli całkowita wartość projektów w II edycji to 106.666,66 zł. Każdy z Beneficjentów otrzyma zaliczkę w wysokości 80% przyznanej dotacji, a pozostałą część po rozliczeniu końcowym oraz kontroli na miejscu inwestycji.

ZPORR EFS UE PFP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  oraz ze środków budżetu Państwa.