AMBER - Sieć Aniołów Biznesu

Sieć Aniołów Biznesu AMBERDziałalność Sieci Aniołów Biznesu AMBER skierowana jest do inwestorów prywatnych poszukujących propozycji inwestycyjnych oraz do autorów przedsięwzięć biznesowych szukających finansowania. Inicjatywa jest rozwijana przy współudziale funduszy seed/venture capital, parków naukowo-technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości i technologicznych, centrów transferu technologii i innych podmiotów wspierających innowacyjność gospodarki.

Zapraszamy do szczegółów:

www.amberinvest.org

Osoba do kontaktu

Andrzej Kołodziejczyk
tel. 91 312 92 49, email: a.kolodziejczyk@pfp.com.pl  

Polska Fundacja Przedsiębiorczości
ul. Monte Cassino 32, 70 - 466 Szczecin
tel. +48 91 312 92 16, fax +48 91 312 92 01
pfp@pfp.com.pl, www.pfp.com.pl