Konik Morski za rok 2013 dla Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości

13.01.2014

Miło nam poinformować, że Polska Fundacja Przedsiębiorczości została uhonorowany Nagrodą Gospodarczą Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego „Business Club Szczecin”.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 10 listopada 2013 roku w trakcie XII Klubowego Balu Karnawałowego. W imieniu organizatora konkursu (Business Club Szczecin) na ręce Pani Barbary Bartkowiak – Prezesa Fundacji nagrodę wręczył Prezydent Kapituły – Bogumił Rogowski.
Nagroda została przyznana PFP za wspieranie regionu zachodniopomorskiego w zakresie oferowania największej gamy pozabankowych produktów finansowych dla MSP.
W mowie laudacyjnej Jury konkursu wskazało, że PFP oferuje przedsiębiorcom :
największą pulę środków z przeznaczeniem na pożyczki, m.in. w ramach Inicjatywy Jeremie,
mikropożyczki  dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach pilotażowego projektu instrumentów zwrotnych zastępujących dotacje,
jak również cały czas wyznacza nowe, ambitne kierunki w zakresie instrumentów podwyższonego ryzyka, w tym jedynego w w0ojewództwie funduszu kapitału zalążkowego.
W mowie gratulacyjnej marszałek województwa Olgierd Geblewicz podziękował Pani Prezes Barbarze Bartkowiak za dotychczasowy wkład w rozwój regionu oraz życzył w nowej perspektywie unijnej kolejnych, ambitnych i pionierskich projektów deklarując współpracę ze strony Zarządu województwa.
Konik Morski to doroczna nagroda gospodarcza przyznawana przez Stowarzyszenie „Business Club Szczecin”. Otrzymują ją przedsiębiorcy i firmy w dowód uznania dla odważnych inwestycji oraz za wieloletnią, rozwijająca się działalność gospodarczą. Otrzymują ją również zachodniopomorskie gminy sprzyjające przedsiębiorczości.
To nagroda honorowa (dodajmy, że dziś bardzo ceniona) w postaci brązowej statuetki na granitowej podstawce wraz z dyplomem zawierającym laudację. Konik Morski przyznawany jest i wręczany w rocznicę powstania Business Clubu Szczecin.

Miło nam poinformować, że Polska Fundacja Przedsiębiorczości została uhonorowana Nagrodą Gospodarczą Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego „Business Club Szczecin”.

Uroczystość wręczenia statuetek Konika Morskiego odbyła się 10 stycznia 2013 roku w trakcie XII Klubowego Balu Karnawałowego. W imieniu organizatora konkursu (Business Club Szczecin) na ręce Pani Barbary Bartkowiak – Prezesa Fundacji nagrodę wręczył Prezydent Kapituły – Bogumił Rogowski.

Nagroda została przyznana PFP za wspieranie regionu zachodniopomorskiego w zakresie oferowania największej gamy pozabankowych produktów finansowych dla MSP.

Konik Morski to doroczna nagroda gospodarcza przyznawana przez Stowarzyszenie „Business Club Szczecin”. Otrzymują ją przedsiębiorcy i firmy w dowód uznania dla odważnych inwestycji oraz za wieloletnią, rozwijająca się działalność gospodarczą. Otrzymują ją również zachodniopomorskie gminy sprzyjające przedsiębiorczości.

To nagroda honorowa w postaci brązowej statuetki na granitowej podstawce wraz z dyplomem. Konik Morski przyznawany jest i wręczany w rocznicę powstania Business Clubu Szczecin - najstarszej organizacji zrzeszającej m.in. przedsiębiorców, menadżerów i ekonomistów na Pomorzu Zachodniopomorskim.