Study Tours to Poland - wspieranie MSP

13.10.2015

Po raz kolejny Polska Fundacja Przedsiębiorczości gościła wyróżniających się studentów z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Rosji w ramach Programu „Study Tours to Poland”
realizowanego przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu i Fundację BORUSSIA we współpracy ze Stowarzyszeniem POLITES. Podczas spotkania pracownicy Fundacji przedstawili aktualną ofertę wsparcia finansowego oraz szkoleniowo-doradczego dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności oferty zwrotnych instrumentów finansowych (pożyczki i mikropożyczki), funduszy kapitałów podwyższonego ryzyka oraz sieci aniołów biznesu z uwzględnieniem nowej perspektywy UE 2014 – 2020.