Zakończenie realizacji Projektu Kobiety na zachodniopomorskim rynku pracy

30.11.2006

Polska Fundacja Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, że z dniem 30 listopada 2006r. został zakończony Projekt "Kobiety na zachodniopomorskim rynku pracy", realizowany wspólnie przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w Szczecinie i Telewizję Polską S.A. Oddział Szczecin. Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 1, Aktywna polityka rynku pracy, Działanie 1.6, Integracja i reintegracja zawodowa kobiet.

W okresie od grudnia 2005r. do września 2006 r. przeprowadzono 20 szkoleń, w których uczestniczyło 306 bezrobotnych mieszkanek województwa zachodniopomorskiego oraz zaprezentowano sylwetki 20 Kobiet Sukcesu w cyklu programów telewizyjnych "Kobieta Przedsiębiorcza".

Już w trzy miesiące po szkoleniu 32 uczestniczki szkoleń założyły działalność gospodarczą (z których 16 otrzymało dotację z Urzędu Pracy), a 53 Panie podjęły pracę.