Pożyczka na rozwój oraz Pożyczka inwestycyjna

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) w dniu 13 lutego 2018 roku podpisała Umowę Operacyjną – Pożyczka nr 5/2018 Instrument Finansowy – Fundusz Pożyczkowy z Kujawsko – Pomorskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. (MFF) na kwotę 19 975 000 zł pochodzących ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Dzięki wniesieniu przez PFP dodatkowego wkładu własnego, dostępne środki na pożyczki dla przedsiębiorców wynoszą  prawie 25 000 000 zł. W ramach zawartej umowy PFP oferuje przedsiębiorcom z woj. kujawsko-pomorskiego pożyczki na warunkach finansowych z oprocentowaniem od 0,87% bez żadnych innych opłat i prowizji.

 

Pożyczka na rozwój oraz Pożyczka inwestycyjna

 • Kwota pożyczki:
  • do 300 000,00 zł – Pożyczka na rozwój
  • powyżej 300 000,00 zł do 1 000 000,00 zł – Pożyczka Inwestycyjna
 • Okres karencji: standardowo do 3 miesięcy
 • Grupa docelowa:
  • mikro-, małe przedsiębiorstwa - Pożyczka na rozwój
  • mikro-, małe i średnie  przedsiębiorstwa - Pożyczka inwestycyjna
 • Oprocentowanie od 0,87% (preferencja dotyczy: inwestycji realizowanych w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego, ekoinnowacji, powstawania nowych trwałych miejsc pracy)
 • Brak innych opłat i prowizji
 • Okres spłaty standardowo do 84 miesięcy
 • Cel finansowania: finansowanie przedsięwzięć rozwojowych, realizowanych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego poprzez:
  • wprowadzenie innowacji w danym przedsiębiorstwie (produktowa, procesowa, organizacyjna i marketingowa)
  • wzmocnienie pozycji konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa, w tym:
   • wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych, - unowocześnienie wyposażenia przedsiębiorstwa,
   • modernizacja środków produkcji,
   • adaptacja pomieszczeń wykorzystywanych w działalności,
   • wyposażenie nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy.
 • Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz inne zaakceptowane przez PFP.

 

Regulamin udzielania pożyczek:

Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać pożyczkę:

Gdzie można złożyć wniosek o pożyczkę:

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

ul. Krzysztofa Gotowskiego 6, pok. 109, 85-030 Bydgoszcz (Bydgoski Dom Technika NOT) tel. 52 320 91 06, kom. 538 235 884, 664 061 981

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Toruniu

ul. Dworcowa 7 p.105, 87-100 Toruń, tel. 664 934 479

Siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie

ul. Monte Cassino 32, pokój 9, 70-466 Szczecin, tel. 91 312 92 42, fax 91 312 92 02