Informacje podstawowe

 

 

 

 

 

Fundusz Mikropożyczkowy KLON

Oferuje nowym przedsiębiorcom, którzy rozpoczęli działalność
gospodarczą w ramach Projektu pożyczki na następujących warunkach:

  • maksymalna kwota pożyczki: 50 000 PLN,

  • maksymalny okres spłaty pożyczki: 60 miesięcy,

  • promocyjne oprocentowanie pożyczki ustalane indywidualnie dla każdego Pożyczkobiorcy w zależności od oceny ryzyka i poziomu zabezpieczenia pożyczki w przedziale od 0,25 % do 0,7% w skali rocznej,

  • nie pobiera się opłat od pożyczki,

  • możliwa 12-miesięczna karencja w spłacie kapitału,

  • miesięczny cykl spłat rat kapitałowych i odsetek,

  • proponowane formy zabezpieczenia pożyczki: weksel inblanco, poręczenie osób trzecich oraz inne zaproponowane przez pożyczkobiorcę i zaakceptowane przez Pożyczkodawcę,

  • wkład własny nie jest wymagany, aczkolwiek jest dodatkowym atutem przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu pożyczki.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w Projekcie pn. Fundusz Mikropożyczkowy KLON, w tym szczegółowe zasady i warunki udzielania i obsługi pożyczek zawarte są Regulaminie uczestnictwa w Projekcie pn Fundusz Mikropożyczkowy KLON.