Kontakt

  • Pożyczki:

Katarzyna Czyżewska
Tel: +48 91 312 92 08, kom: 795 407 592
Adres e-mail: k.czyzewska@pfp.com.pl

Tel. + 48 91 312 92 07, Kom. +48 728 863 937
Adres e-mail: i.nowakowska@pfp.com.pl
  • Kierownik projektu:

Artur Czerwony
Tel: +48 91 312 92 05 
Adres e-mail: a.czerwony@pfp.com.pl

 

Obsługa klienta:  Od godz. 8.00 do godz. 16.00. Od poniedziałku do piątku w siedzibie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie, ul. Monte Cassino 32, pokój nr 9.