Usługi budowlane

POMYSŁY I KALKULACJE NA DZIAŁALNOŚĆ W BRANŻY BUDOWLANEJ

„Nowa nadzieja” to nie tylko tytuł jednego z filmów serii „Star Wars”….to nowa perspektywa na rozwój budownictwa i firm powiązanych z branżą budowlaną w Polsce. Po okresie chudych lat w branży budowlanej widać wyraźne ożywienie.


Rozbudowa infrastruktury drogowej i kolejowej, nowa pula unijnych środków pomocowych oraz programy rządowe to kluczowe czynniki determinujące w najbliższych latach rozwój tego sektora gospodarki. Zakładany wzrost gospodarczy, konieczność budowy nowej oraz modernizacji przestarzałej infrastruktury transportowej i energetycznej to spore szanse dla wielu firm z branży budowlanej. Polska jest też w czołówce pod względem wielkości środków przyznanych przez Unię Europejską. W ramach Polityki Spójności (na lata 2014 - 2020) otrzymamy 82,5 mld euro, w tym 27,5 mld euro na Program Operacyjny Infrastruktura  i Środowisko. W latach 2014-2015 w ramach działań statutowych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza wydać 31 mld zł na budowę 1,8 tys. km dróg. Źródło: Warszawa (PAP)


Kolejnym pozytywnym czynnikiem determinującym popyt na usługi budowlane jest poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym. Zauważalny jest stopniowy wzrost cen mieszkań, co przyczynia się do poprawy kondycji firm budowlanych. Deweloperzy sygnalizują wzrost popytu na mieszkania, szczególnie w zakresie tanich lokali, mieszczących się w limitach programu rządowego Mieszkanie dla Młodych. Program, który ma obowiązywać do 2018 r. przewiduje pomoc państwa w zakupie mieszkania na rynku pierwotnym dla osób, które nie ukończyły 35 roku życia. Pieniądze te stanowią pomoc dla młodych ludzi oraz napędzają wzrost gospodarczy, co oznacza nowe miejsca pracy i nowe inwestycje. To są zdecydowanie dobre wiadomości dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze usług budowlanych. Dużym wyzwaniem będzie też dla sektora budowlanego wyeliminowanie błędów z poprzednich lat, które często prowadziły do przedłużania się prac budowlanych dróg i bankructw wielu firm. (Źródło: Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.)


Polska Fundacja Przedsiębiorczości w ramach FM KLON aktywnie wspiera działania przyszłych przedsiębiorców, udzielając wsparcia w zakresie 100% sfinansowania planowanego biznesu oraz pomocy merytorycznej w zakresie doradztwa i szkoleń. Do maja 2014 r. sfinansowaliśmy ok. 100 firm, które rozpoczęły działalność w ponad 50 branżach. Wspieramy różnorodne branże, w tym również firmy stawiające pierwsze kroki w branży budowlanej. Wsparcie finansowe PFP polega na udzieleniu mikropożyczki ze środków FM KLON oraz udzieleniu szerokiego doradztwa przed rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz po rozpoczęciu działalności. W okresie do 12 miesięcy od uzyskania pożyczki każdy uczestnik projektu Funduszu Mikropożyczowego KLON ma możliwość skorzystania z 21 godz. bezpłatnego doradztwa. To specjalistyczne doradztwo ma na celu wsparcie funkcjonowania i rozwoju nowopowstałych firm.

Dotychczas sfinansowaliśmy następujące działalności z branży budowlanej:

- usługi remontowo-budowlane: usługi glazurnicze, remontowe, ogólnobudowlane
- usługi elektryczne,
- usługi w zakresie obsługi urządzeń budowlanych mini koparki i koparko-ładowarki,
- usługi brukarskie i ogólnobudowlane,
- usługi stolarskie, produkcja drewna konstrukcje,
- budowa ekologiczna budynków, instalacje budowa solary, kolektory słoneczne,
- usługi geodezyjne,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- prace na wysokościach – zakup podnośnika dźwigowego.
Z uwagi na szerokie doświadczenia w branży budowlanej chcielibyśmy podzielić się
z Państwem naszymi spostrzeżeniami dotyczącymi opłacalności uruchomienia różnych form działalności funkcjonujących w branży budowlanej. Przewidujemy cykl artykułów odnoszących się do poszczególnych kategorii biznesu.
Dzisiaj chcielibyśmy w sposób ogólny ocenić opłacalność usług polegających na wynajmie koparko-ładowarki lub mini koparki.

Biznes nr 1. Wynajem koparko-ładowarki

Koparko-ładowarki ze względu na uniwersalne zastosowanie są najczęściej kupowanym sprzętem budowlanym.
Zakres wykonywanych prac przy użyciu koparko-ładowarki jest bardzo szeroki, są to:


• wykopy pod fundamenty budynków małogabarytowych, hal i magazynów,
• wykopy pod ogrodzenia, drenaże, przyłącza wodne, elektryczne, gazowe,
• wykopy pod kanalizacje, oczyszczalnie ścieków, sieci wodociągowe, instalacje sanitarne,
• wykopy pod oczka wodne, baseny, zbiorniki wodne, kanały i rowy melioracyjne,
• równanie, niwelacje i skarpowanie terenu,
• usuwanie starych fundamentów, elementów betonowych a także korzeni drzew  z ziemi,
• wyburzenia budynków i konstrukcji małogabarytowych,
• załadunek ziemi i gruzu,
• usługi pomocnicze przy budowie dróg, chodników,
• załadunek i rozładunek widłami palet,
• w okresie zimowym: odśnieżanie dróg wewnętrznych, przejazdów, placów parkingowych, przewozu dużych ilości śniegu w obrębie obiektu, a także poza jego granicę, wykonywanie posypki mieszanką piasku z solą.

Najbardziej liczącym się polskim producentem koparko-ładowarek jest Huta Stalowa Wola oraz Centrum Przemysłowe-Volvo. Spośród importerów sprzętu znaczącą ofertę posiadają takie firmy jak: JCB, CASE, Catepilar, Komatsu, Fiat-Hitachi. My jednak dla potrzeb kalkulacji biznesu wybraliśmy mniej znane marki, kierując się ceną zakupu.

Założenia do prognozy:


• Zakup koparko-ładowarki cena ok. 60 tys.-85 tys. zł. W celu oszacowania wartości zakupu koparko-ładowarki wybraliśmy urządzenia oferowane na portalu www.allegro.pl. Założenia maszyna sprowadzona zagranicy, używana w dobrym stanie, np.
• Koparko-ładowarka MF Massey Ferguson Fermec965 sprowadzona z Danii, - cena 59.000 zł. – rok produkcji 1997r.
• Koparko-ładowarka Fermec 860 rok produkcji 2001, deasel, napęd łyżka - WIDŁY – cena 65 tys. zł.
• Terex 860 sx jcb 3cx – rok produkcji 2004 – cena 85 tys. zł.
• Zakup koparko-ładowarki ze środków pożyczki FM KLON przy uwzględnieniu wkładu własnego (założenie posiadania wkładu własnego przedsiębiorcy w wys. 10-35 tys. zł).   
• Kwota pożyczki ze środków FM KLON 50 tys. zł. – oprocentowanie stałe w wys. 3,75%*, okres finansowania do 60 mies., brak jakichkolwiek prowizji za udzielenie pożyczki, możliwość otrzymania karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy.
• Wynajem koparki będzie realizowany wraz z operatorem (konieczne jest posiadanie uprawnień do obsługi koparko-ładowarki). Koszt kursu obsługi koparko-ładowarki ok. 2 tys. zł. Osoby bezrobotne, zarejestrowane w urzędzie pracy, w ramach podniesienia kwalifikacji zawodowych mogą ukończyć kurs bezpłatnie.

Ile można zarobić ?


• stawka 80-120 zł. za godzinę  z operatorem średnio, do prognozy przyjęto 100 zł. brutto – założenie pracy 4 dni po 8 godzin tj. 128 godzin miesięcznie, co daje 12.800 zł. przychodu,  
• Koszt zakupu paliwa 10l/h tj. 6.784 zł. miesięcznie,  
• Koszt serwisu, oleje smary 10zł./h tj. 1.280 zł. miesięcznie,
• Koszt raty pożyczki FM KLON ok. 1.000 zł. miesięcznie.
• Inne koszty: obsługa księgowa 200 zł.
• Składki ZUS – preferencyjne w okresie do 24. mies. od rozpoczęcia działalności gospodarczej tj. 431.18 zł.
• Reklama ulotki, wizytówki – koszt jednorazowy ok 100 zł.
• Pozostaje 3.436 zł. miesięcznie brutto

* oprocentowanie (od 2,5% do 4,75%) jest uzależnione od decyzji pożyczkowej, która podejmowana jest na podstawie oceny jakości biznesu, kwalifikacji przedsiębiorcy oraz zabezpieczenia pożyczki, (akceptujemy zabezpieczenia w formie, poręczenia wekslowego, zastawu rejestrowego na rzeczy ruchomej, samochodzie, hipoteki na nieruchomości, blokady środków pieniężnych. Kwota pożyczki do 50.000 zł. na okres do 60 miesięcy, bez prowizji od udzielania pożyczki, możliwa jest karencja w spłacie kapitału do 12 mies. nie wymagamy wkładu własnego.

Przy rozważeniu zakupu mini koparko-ładowarki warto posiadać dodatkowe uprawnienia np. elektryczne wówczas oprócz samych prac ziemnych zyskujemy dodatkowy dochód za montaż i instalację okablowania elektryczno-światłowodowego. Warto podkreślić, iż obsługa mini koparki nie wymaga posiadania szczególnych uprawnień do obsługi urządzenia. Z uwagi na fakt, że mini koparka nie jest pojazdem samobieżnym wymaga transportu na miejsce wykonywanych prac. Przy kalkulacji należy wziąć pod uwagę dodatkowy koszt transportu lub zakupu własnej lawety (szacunkowy koszt zakupu używanej lawety o ładowności do 3 ton ok. 6,6 tys. zł.).
Wkrótce zamierzamy opublikować drugą część artykułu, w którym ocenimy opłacalność świadczenia usług elektrycznych.
Mamy nadzieję, że zachęciliśmy Państwa do zastanowienia się nad uruchomieniem działalności gospodarczej w branży budowlanej. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w zakresie doradztwa i wstępnej oceny biznesu.

Zapraszamy do kontaktu
Adriana Płatek-Mąkosa

Chcesz uruchomić firmę? Zadzwoń na numer 728 863 937  lub wypełnij formularz dostępny Tutaj