Przeznaczenie pożyczki

 

 

 

 

 

Pożyczka może być przeznaczona na cele:

  1. inwestycyjne,
  2. obrotowe,
  3. inwestycyjno-obrotowe.

Uczestnik Projektu musi udokumentować potrzebę uzyskania pożyczki w kontekście swoich planów gospodarczych (związanych z założeniem działalności gospodarczej).

Pożyczki nie mogą być przeznaczone na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w innych instytucjach finansowych oraz spłatę zobowiązań publiczno-prawnych.